Flugor på vintern

De flugor som normalt förpestar vår omgivning under sommarhalvåret heter Husflugor (Musca Domestica). Innan vi går in på vad de pysslar med på vintern kommer först lite bakgrundsfakta om de små odjuren. De 5-8 mm långa djuren är klassade som skadedjur på grund av att de lätt sprider smittor. En honfluga blir bestigen bakifrån av flugherren om hon råkar komma in i hans revir. Hon kan därefter lägga upp till 500 ägg i 5 omgångar á 100 stycken innan livet är över inom en månad efter födseln. Äggen kläcks till larver inom ett dygn och dessa förpuppas så småningom för att slutligen kliva ut som fullvuxna flugor redo att ge sig ut i världen i jakt på mat. Favoriträtten är ruttna organiska ämnen som köksavfall och avföring.

Men åter till grundfrågan, var håller de hus på vintern. Svaret är att de helt enkelt är döda.  Vore det dock så enkelt som att de bara dog skulle flugproblemet vara löst efter en vinter så det finns en hake. Och haken är att äggen och pupporna överlever, utvecklingen stannar bara av så länge det är kallt. Så fort omgivningen tinar upp så fortsätter de utvecklas igen.

En kommentar

Skriv en kommentar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>